Home - The Beginning - Members - Gallery - The Blues Period - Sonet Period - Links - About KEK - Contact

 

 

                                   

KEKS møde 29 oktober 2008

Deltagere: Tore Mortensen (Ålborg), Thomas Albæk Jacobsen (Ålborg), Ole ’Fessor’ Lindgreen, Tom Buhmann, Erik Raben, Mona Granager, Jan Søttrup, Allan Stephensen, Arne Svensson, Henning Schädler, Flemming Albertus, Morten Dreyer, Per Møller Hansen, Bjarne Busk, Chris Olesen, Anders Stefansen, Brian Holm Nielsen.

Afbud: Lars-Olof Helén, Dag Häggqvist, Erik Høst, Rune Öfverman og Peter Abrahamsen

Pkt. 1: Valg af ordstyrer. Erik Raben meldte fra. Tom valgt.

Pkt. 2: Valg af referent. Brian valgt.

Pkt. 3: Jan fortalte kort om flytningen af vores mødested. Endvidere havde Jan researchet lidt på Montmartre i Store Regnegade. Jan havde interviewet 30-40 mennesker til en montage omkring tilblivelsen af Montmartre. Da Montmartre flyttede fra St. Regnegade, endte klubben på Esplanaden. Det er der, hvor Frihedsmuseet ligger i dag. Et interessant indlæg og god research. Yderligere information kan sikkert fås, hvis man spørger Jan pænt.

Pkt. 4: Tore Mortensen havde taget turen hele vejen fra Ålborg Universitet sammen med sin assistent Thomas Jacobsen. De delte lidt information ud omkring Center for Dansk Jazzhistorie. Dette fortalte kort, hvilke samlinger de arbejdede med, hvilke medarbejdere der var, samt bestyrelse og medlemmer af Jazznetværket. Tore berettede om Erik Wiedemanns samling. Pladerne og CDer har de erhvervet i Ålborg. Mens bøger og arkiv (om dansk jazzhistorie) er blevet flyttet til Det Kgl. Bibliotek. I forbindelse med flytningen blev der afholdt en reception, hvor Tore havde mødt Peter Tage. Peter Tage lå inde med bøger og tidsskrifter, som Ålborg også erhvervede. Dette førte videre til ideen om at oprette Center for Dansk Jazzhistorie. Det lykkedes folkene bag at skrabe lidt fondsmidler sammen til projektet.

Det førte endvidere til kendskab omkring KEK’s samling, og de første forhandlinger med Tom Buhmann.

Tore og hans folk i Ålborg prøver nu at skabe et samarbejde med Statsbiblioteket, Det Kgl. Bibliotek, Frank Büchmann-Møller (Syddansk Universitetsibliotek ) og flere andre. Dette samarbejde har til formål at samle frem for at sprede, så der ikke længere opstår ’skænderier’ omkring, hvem der skal have hvilke samlinger, og hvem som skal arbejde med hvad.

Om økonomien fortalte Tore, at de får bevilliget 40-50.000 kr. om året, udover lønninger, til at arbejde med samlingen og jazzcenteret. Der er på tale at få driftsomkostninger dækket af forskningsministeriet. Centeret er ”fredet” de næste 4 år, eftersom rektoren netop er blevet genansat for de næste 4 år.

Erik Raben nævnte et tidligere møde omkring samarbejde arkiverne/bibliotekerne i mellem. Tore henviste til det ovennævnte forsøg på samarbejde.

Der blev diskuteret rettigheder, hovedsagligt af DR interviews. Per Møller foreslog Tore at kontakte DR med henblik på at få de forskellige interviews registreret i jazzcenteret.

 

 

Fessor undrede sig over, hvordan han pludselig kunne se et af sine egne numre ude på en CD fra Stunt, som Fessor ikke kendte noget til, og som Stunt ikke havde rettigheder til. DR kan have lånt/solgt materialet til Stunt med forudsætning om at selv at cleare rettigheder, men Stunt har herefter gjort med det, hvad de ville. Som en lille sjov bemærkning, sagde Per, at materialet sikkert var ældre end 50 år og derfor udenfor rettighedskrav.

Thomas Jacobsen, Tores assistent, delte lidt materiale ud omkring Jazzprofilen – et projekt, der formidler information omkring KEK’s samling og andre samlinger (www.jazz.aau.dk). Midlerne til projektet er ikke store, så derfor knytter Jazzcenteret forskellige skribenter til, som kan skrive, hvad de har lyst til omkring jazzen. Thomas ville gerne have materiale fra DR liggende på siden, og arbejder på at få rettigheder til dette. Thomas appellerede til at folk måske ville tage sig tid til at skrive lidt. Det er et spændende projekt, og ideen med at formidle information omkring KEK og hans samling, er foreningens hovedformål. Derfor bedes interesserede bidragydere tage Thomas’ opfordring op. Thomas’ kontakt info står på papiret, han delte rundt (Tlf. 99 40 91 15, thomasaj@hum.aau.dk).

Pkt. 5: Vedrørende listen over navne til en evt. KEK bog blev Alan Bates, Alun Morgan, Mike Hennessey og Niels Lan Doky tilføjet. Fessor anbefalede Jens Sølund, som ved ganske meget om KEK/Storyville og jazzen og ikke mindst Papa Bues orkester, som han har været en fast del af i mange år. Hvis vi skal have noget informativt ud af Arne Bue omkring KEK og Storyville, skal det være nu, da han ikke just bliver yngre. Allan foreslog endvidere Chris Barber som bidragyder. Flemming fortalte om en gut i Espergærde, som havde alt med Papa Bue – han ville meget gerne dele ud af sin viden. Flemming førte videre samtalen over på, hvad det er vi skal lave. Er det en bog vi skal lave eller hvad? Tore blev spurgt, om det var noget de i Ålborg havde lyst til at blive involveret i. De mente, at det var synd, hvis der IKKE kom noget ud. Så de var positivt indstillet. De skulle dog finde midler til dette. Allan mente, at bogen skal være på engelsk for at øge markedet. En dansk version ville måske kun sælge et par hundrede kopier. Tore mente, at det var ved at være sidste udkald, hvis vi skal få samlet stykkerne, da de implicerede bidragydere, der er oppe i alderen, ikke længere husker så godt.

Thomas synes også, det var en god idé med bogen, men foreslog, at den også kom på hjemmesiden for jazzcenteret. Flemming foreslog, at det blev lavet som e-book. Thomas mente, at vi skulle forsøge på flere ”platforme”. Bogen er indtil videre kun på idégrundlag.

Mona, Flemming, Jan og Thomas er nu de første medlemmer af forummet, som skal arbejde videre på projektet. Per Møller tilbød at hjælpe til med interviews.

Pkt. 6: Næste møde er onsdag d. 25/2-2009 kl. 16.00, på Toldbod Bodega (dette er dagen efter referentens fødselsdag, hvilket I bedes huske med gaver, middag og vin J)