Home - The Beginning - Members - Gallery - The Blues Period - Sonet Period - Links - About KEK - Contact

 

 

                                   

KEK møde 16.6-2008. 

Deltagere: Flemming Albertus, Per Møller Hansen, Morten Drejer, Tom Buhmann, Erik Høst, Mona Granager, Ole ”Fessor”, Bjarne Busk, Henning Schädler, Jan Søttrup, Erik Raben, Anders Stefansen. Allan Stephensen, Lars-Olof Helén, Dag Häggqvist, Brian Holm.
 
1)     Valg af ordstyrer, Erik Raben blev genvalgt.
2)     Valg af referent, Brian blev genvalgt (undskyld hvis der mangler noget i dette referat, men I snakker hurtigt, og meget i munden på hinanden J).
 
3) Nyvalg af formidling af meddelelser: Erik Høst blev foreslået, men var ikke interesseret. Dette er hermed blevet ført til protokols. Jan tog imod tjansen, og får tilsendt et ringbind så han har lidt at arbejde med. Jans opgave er at formidle beskeder og forslag rundt til alle i foreningen.
 
4) Igangværende opgaver: Adresselisten skal sendes rundt på mail. Allan havde misforstået det som om han ikke måtte sende den rundt. Det må han gerne, men listen må ikke komme ud på serveren i åbent forum. Dette kan være skyld i spyware, virus, hackerforsøg og phishing hos alle med en mail adresse ude i det åbne. Derudover ligger der jo også andre personfølsomme oplysninger frit tilgængeligt. Allan har listen liggende, og sender den på mail rundt til folk.
 
Det kunne berettes at der har været en sammenkomst vedr. KEK samlingen. Ålborg Universitet (ikke hele universitetet dog, men 3 mand høj) var forbi og havde en flaske vin med til os. Denne skal vi dele ved anden lejlighed. Det blev bragt i DR Nyhederne at samlingen var kommet til Ålborg. De undlod dog helt at nævne hvor samlingen kom fra. Der blev fra universitets side meddelt at hvis man var i Ålborg, så måtte man gerne komme forbi til en speciel rundtur på Ålborg Universitet.
 
 Vedr. hjemmesiden: Chris skal lave en lille ændring under Members. Der skal være et ”click for more info” under billedet, som skal linke til profilen (eller man skal bare kunne trykke på navnet). Hvis man klikker på billedet, bør et større billede komme frem (sådan som det er på de fleste andre hjemmesider).
 
Hver især skal sørge for at sende sin egen profil til Chris – BÅDE på dansk og engelsk. Per foreslog at den engelske profil skal være kort og præcis og kun vedrøre det man har haft med KEK at gøre. Det er altså ikke nødvendigt at skrive man blev født i 1918, og rendte rundt på Ribes brostensbelagte gader, indtil man gik i lære som skrædder (referenten vil godt være behjælpelig med engelsk oversættelser, såfremt teksten som sagt er kort og præcis).
 
Theodore Hudson fra Ellington Society havde set KEK society’s hjemmeside og var meget glad for siden. Morten mødte Hudson til Ellington 2008 messen i London. Der er altså nogen udover vores egen lille kreds som ser siden.
 
 4.1) Morten spurgte til Copenhagen Jazz Festival. Han ville gerne have at vi mødtes en dag under festivalen til en hyggelig dag/aften. Forslaget gik på søndag den 6. juli kl. 16.00 i Kongens Have til A Team. Mødestedet er det første udskænkningssted på stien i Kgs. Have, der går fra ca. Landemærket og Jazz Cup/Gothersgade. Bolden er hermed kastet op, og man kan tilmelde sig dette uforpligtende arrangement – ved at møde op på ovennævnte tid og sted. Det vil være rart at se så mange som muligt. Og husk at onkel Anders er jeres billet til gratis (eller i hvert fald billige) fadøl.
 
4.2) Der blev snakket om hvad meningen med foreningen egentlig var. Der var bred enighed om at der burde være noget mere substans og indhold, og lidt mere grund til at mødes. Fessor foreslog at vi hver især bidrog med historier og anekdoter omkring KEK, som vi kunne samle til noget biografimateriale, som vi kan benytte på hjemmesiden. Der blev også snakket om måske at lave en bog. Flemming foreslog at dem som mente de kunne skrive noget om KEK/Storyville, startede med at skrive lidt om hvad de kunne bidrage med. Erik Raben spurgte om det skulle handle KUN om KEK eller også Storyville. Mona mente at de to ting hang uløseligt sammen. Per kom med et forslag som gik på at mange af de danske musikere som har indspillet på Storyville, skulle interviewes og fortælle deres historie og forhold til KEK. Fessor foreslog at Jens Sølund skulle være vores indgangsvinkel til Arne Bue. Mona syntes at vi skulle lave en bruttoliste over hvem vi skal snakke med. Mail jeres forslag direkte til Mona. Der blev snakket om at søge penge til tryk af bogen. Dag foreslog at involvere Ålborg Universitet. De kunne måske være interesseret i at deltage, idet dette ville promovere samlingen, som nu befinder sig hos dem. Men en 100 % færdig projektplan er første skridt, før vi kan søge penge nogle steder.
Per foreslog at vi inviterede en person fra Ålborg Universitet til at træde ind i foreningen. Jan kontakter Tore Mortensen fra Ålborg Universitet, for at høre om de kan stille med en person til næste møde. Flemming mente at Obel eller Augustinus Fondet måtte være interesseret i at støtte projektet.
Per foreslog om vi på et senere tidspunkt skulle tage skridtet videre, og skrive om de danske jazzsamlinger som findes rundt omkring.
 
Per spurgte hvor stort et fotoarkiv der findes af Knudsen. Svaret var at det meste er afleveret til familien.
 
Mona spørger Helle (Knudsens datter) om hun vil træde ind i foreningen.
 
5) Næste mødested og tid er på Willumsen, tirsdag den 21. oktober, 2008 kl. 16.00.
 
6) Eventuelt/Aktuelt. Ved sidste møde blev der snakket om hvem som ville være med til at registrere Storyvilles tapes. Flemming og Tom ville gerne have hjælp til at registrere disse tapes. Der står 2000-2500 tapes som skal registreres. Vi har 3 år til det, hvoraf der allerede er gået et ½ år. Morten og Erik Høst har meldt sig. Rent praktisk foregår det således at man henter en stak tapes på Storyville, lytter det igennem og registrerer hvad der er på. Der skal registreres følgende som minimum: Størrelse på tape, hastighed, orkester, titler, indspilningssted og dato. Yderligere oplysninger som man kan trække ud af materialet, uden at researche på det, kan man registrere i det omfang man selv vil.
 
Vel mødt til næste møde, tirsdag den 21. oktober 2008, kl. 16.00 på Willumsen. Og husk Kongens Have den 6. juli (se punkt 4.1).