Home - The Beginning - Members - Gallery - The Blues Period - Sonet Period - Links - About KEK - Contact

 

Referat af møde i KEK Society, den 15.11.2007
 
Mødedeltagere: Erik Raben, Anders Stefansen, Erik Høst, Per Møller Hansen, Bjarne Busk, Flemming Albertus, Brian Holm, Tom Buhmann & Allan Stephensen.
 
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Nyvalg af "leder" til post. & meddelelsesdistributionssektionen
    (den afgåede, F.A. modtager ikke genvalg).
4. Referater fra diverse stående og siddende udvalg.
5. Mødested og -tid for næste møde.
6. Eventuelt.
7. Udvidet adresseliste, v/Lars-Olof.
 
Erik Raben blev valgt som ordstyrer.
Brian blev valgt som referent.
 
Allan tog modvilligt imod hvervet under pkt. 3. Vi bør nok overveje en ny kandidat forud for næste møde. Brian? Og måske også en mindre pompøs "titel"!
 
Vores hjemmeside (som næsten er foreningens omdrejningspunkt) var til diskussion. Alle ved bordet roste Chris (som glimrede ved sit fravær) for siden.
 
Der var enighed om, at Chris næsten var den eneste, der jævnligt bidrog med indhold. Mødedeltagerne blev også enige om, at alle involverede i KEK Society skal få skrevet deres CV/historie/relation til KEK og til jazzen i almindelighed (kort eller langt efter behag) og sende den til Chris, paradis@comxnet.dk - eller til adressen, Kamhusene 36, 1.th., 2500 Valby - inden næste møde! Chris vil derefter lægge det modtagne op på siden.
 
Brian lovede, at snakke med Chris om et "forum" eller en "blog løsning" på siden. (Her blev nævnt Drejer's udmærkede initiativ til at informere medlemmerne direkte om den næste - og måske sidste - Ellington-konference, hvor man kunne spare penge ved tidlig tilmelding. Resultatet af hans indsats blev dog, at han rejser alene). (Stafetten er hermed givet videre til dig Chris).
(Jeg har haft en blog på i et par uger ingen gad deltage)(Chris)
 
Erik Raben foreslog en skrivelse på både dansk og engelsk til andre hjemmesider og blade/magasiner/tidsskrifter/aviser, som fortæller om KEK Society, og med opfordring til at udveksle links. Det blev ikke bestemt, hvem der skulle forfatte denne skrivelse, ej heller hvem, der skulle sende den rundt. Brian foreslog, at alle medlemmer får en kopi af teksten, og kan benytte den, hvor det vil være relevant. Alternativt - og for at undgå overlapning, kunne det tænkes, at Mona vil sende den til relevante emner i Storyville's adressekartotek? Se nedenfor.
 
Brian foreslog også et "affiliate program" (tip en ven-funktion på de to sprog). I et affiliate program kan man inde på siden skrive en mail og en tekst til en ven, og så bliver KEK-linket sendt direkte til modtageren. Måske vil Chris også kigge på dette?
 
Per Møller mente bestemt, at det ville være gavnligt, hvis Chris kunne finde ud af hvormange udlændinge, der idag rent faktisk besøger hjemmesiden. (Fra 0-10 om ugen)(Chris)
 
De fremmødte var enige om, at der skal være mere indhold på siden. Per Møller foreslog også at få medtaget nogle video- og lydoptagelser fra diverse interviews (andre end i DR-regi, da disse kræver tilladelse, som givet vil tage oceaner af tid at få). Anders har en CD med interviewe'et fra Radio Jazz i forbindelse med 50 års jubilæet. Per vil redigere dette til brug på hjemmesiden. Brian noterede, at der også blev foretaget filmoptagelser af begivenheden. Måske ved Mona mere om dette og vil hjælpe? Også denne stafet er hermed givet videre.
 
Erik Raben spurgte Tom om tilladelse til at kigge efter den tidligere omtalte scrapbog, som befinder sig i de containere, som indeholder samlingen. Dette skal der søges tilladelse til, hvis samlingen står overfor snarligt salg, hvilket desværre alligevel ikke er tilfældet. Den tidligere positive note herom på hjemmesiden skal fjernes omgående, Chris. (Hvis i ellers kigger på siden blev det fjernet dagen efter Mona havde fortalt om det)(Chris) Tom informerer alle om, hvad der sker.
 
Lars-Olof har for nogen tid siden bedt Flemming om at foreslå, at vi lavede en udvidet medlemsliste med adresse, telefonnr. o.s.v. Disse oplysninger kan sendes til Allan,
såfremt man vil være med på denne liste. I første omgang dog kun til brug for medlemmerne indbyrdes.
 
Brian bragte til sidste emnet "kontingent" på banen, som Morten Drejer tidligere havde foreslået. Der var dog enighed om, at dette ville medføre for megen administration, og enighed om at stå som garant for de minimale omkostninger vi har nu. Kun "hosting" af hjemmesiden koster en smule.
 
Vi håber på et større fremmøde næste gang!
 
Næste møde er berammet til torsdag, den 13. marts, 2008 kl. 16.00, igen på Restaurant Willumsen, Store Regnegade 26, 1110
København K.
 
Ref. til Raben's forslag ovenfor, har jeg med held og som en test sendt en tekst i lighed med efterfølgende ordlyd til det hollandske, diskografiske magasin "Names & Numbers", hvor den blev trykt i nr. 41 fra april, 2007:
 
KEK SOCIETY
 
After the death of Karl Emil Knudsen a number of friends, former and present employees and others formed a group in order to find ways to spread the knowledge of Knudsen, his many doings, and especially focusing on Storyville Records. We call this group the "KEK Society" meeting three times a year. The result of this activity so far is that a "homepage" has been established and reachable at http://www.karl-emil-knudsen.dk.
 
Already this home page offers a wealth of information like remembrances of meeting and dealing with Karl Emil, photos and much, much more from all over the world. There are for example "links" to libraries, institutions, organizations, record companies, jazz magazines and more. If interested and relevant you may add your own page to this list by contacting  our webmaster and Storyville's layouter for many years, Chris Olesen at paradis@comxnet.dk - or at his snailmail address for further information: Kamhusene 36, 1.th., DK-2500 Valby, Denmark.
 
This brief introduction is also meant as a request to submit to the homepage your own encounter with Karl, your impression of the man and his life long contribution to our world of jazz. Here also the contact is Chris Olesen.
--------------------------------------------------
Ja, sikker nok ubehjælpsomt og dårligt engelsk, men det gav resultat denne ene gang. Teksten kan naturligvis forbedres/omformuleres efter behag og temperament.
--------------------------------------------------
Så vil jeg blot håbe, Brian og I andre mødedeltagere, at jeg har fået det hele med. Til slut vil jeg gerne ønske alle medlemmer og deres nærmeste en rigtig glædeli jul og et lykkebringende 2008. Vi hørers ved og ses!
 
Mange hilsener,
Allan