Home - The Beginning - Members - Gallery - The Blues Period - Sonet Period - Links - About KEK - Contact

KEK Society
Referat fra
 
Referat af mødet 14.06-06 – til stede var Mona, Per Møller Hansen, Morten Drejer, Allan Stephensen, Erik Wittchen, Erik Høst, Tom Buhmann, Chris og FA - :

 I høj dansk sommer afvikledes træffet med besøg ved Karls grav – og efterfølgende samvær og møde i cafe ”Bjerget”.

 

 

 

 

Som ordstyrer og referent valgtes FA, som indledte mødet med at fordele badges fra Helan.  Punkt 4 udsattes til efterårsmødet – indtil da vikarierer FA.

Morten fremlagde et flot indlæg til hjemmesiden og PMH redegjorde for situationen med omkring DR-projektet. Der var ikke større interesse i den aktuelle situation fra DR’s side – men PMH arbejder videre.

Tom orienterede om situationen for KEK’s samling – en overdragelse til Ålborg Universitet gennem en donation var ikke usandsynlig. Afgørelsen ville komme i løbet af måneden. Punktet ”Jazz Galore” var længst afgjort, idet Anders Stefansen, PMH og Erik Raben ville gå i luften d. 29.06 kl. 21 til 24 med en udsendelse om KEK’s musik.

Maillisten skulle udvides til en egentlig adresseliste med telefonnumre (Helan havde tidligere fremsat ønske om mobilnumre). Ny liste sættes i arbejde.

Endelig besluttedes det, at der hvert år under Jazz Festivalen skulle afholdes et arrangement med begrænset dagsorden med vægt på hyggeligt samvær med musik.

(referent FA)

 Så derfor kommer følgende:

Det er med dyb beklagelse at jeg har set, at sekretariatet atter ikke har gjort det – ikke fået læst tilstrækkelig korrektur! Der er uddelt adskillige reprimander – og nedenstående skulle være den ENDELIGE løsning –m.vh. Erik Høst:

(indtil videre-FA!)

Efter moden overvejelse og forhandlinger på højeste plan samt flere henvendelser fremsendes indbydelsen til den 11.07 nu i nedenstående form: 

Onsdag den 11. juli mødes Societyet i Restaurant Willumsen, St. Regnegade, kl. 16, til et træf med lille dagsorden og uforpligtende samvær – vi kan jo altid snakke lidt om jazz! Mødet afsluttes omkring kl. 17.30, hvorefter vi i roligt tempo trækker mod Mindeankeret i Nyhavn – og bemærk: fra dette tidspunkt er partnere/ægtefæller velkomne i kredsen - . Ca kl. 19.00 går vi til ”Skindbuksen”, hvor vi har bestilt bord til spisning.

Efter spisningen, vel omkring kl. 20.15 går vi mod ”Huset”, Magstræde, og hører Christina von Bülow/Sam Besiakov Quartet, featuring den svenske tenorsax Bernt Rosengren. De spiller fra kl. 21.00, men det er nok klogt at være der i god tid.

Mon ikke vi kan regne med en mega-god oplevelse?

 Vi vil gerne have tilmelding senest søndag den 08.07! – til undertegnede – (husk også at angive partnere/ægtefæller!):

  Erik Høst - erikhost@brnet.dk eller Flemming  Albertus - albertus@webspeed.dk