Home - The Beginning - Members - Gallery - The Blues Period - Sonet Period - Links - About KEK - Contact

 

 

     
KEKS- møde 25-2-2009
 
Deltagere: Flemming Albertus, Tom Buhmann, Morten Drejer, Erik Høst, Mona Granager, Bjarne Busk, Henning Schädler, Jan Søttrup, Erik Raben, Anders Stefansen, Brian Holm.
 
Afbud fra: Dag Häggqvist, Ole ”Fessor” Lindgreen, Allan Stephensen, Per Møller Hansen, Chris Olesen.
 
1)     Valg af ordstyrer, Tom Buhmann valgt.
2)     Valg af referent, Brian valgt (foregående referat godkendt).
3)     Interview med KEK 1960. Jan læste op fra et interview i Anders Dyrups scrap-bog.
 
4)     Historien om ”Dansk Jazz i 1950’erne og Karl Emil Knudsen” som bog i et samarbejde mellem Center For Dansk Jazzhistorie på Ålborg Universitet og KEKS. Per Møller skulle orientere, men havde meldt afbud. Flemming tog over. Der er et lille udspil fra universitetet mht. bogen, men Thomas (fra universitetet) er hårdt presset arbejdsmæssigt, bl.a. fordi han har været i gang med at lave en Nordic Jazz -konference i Ålborg. Thomas mener, at det vi først skal i gang med, er interviews med de involverede folk fra den periode. Flemming har korresponderet meget med Thomas om projektet. Thomas mener, at en bog til boghandlen er en idé, men stemningen i KEKS var imod den idé.
Tore fra Ålborg har fortalt Erik Raben, at ideen med vores bog mere er at skrive om den traditionelle jazz fra begyndelsen af 50’erne, og om hele scenen.  Gyldendal udkommer også med en bog ca. oktober 2010 som dokumenterer alle jazz -udgivelser fra Danmark i samme periode.
Synopsen for vores bog skal være bedre, var der enighed om. Det er svært at lave små dele til en stor helhed, som vi ikke kender, som Flemming udtrykte det. Flemming sagde, at Thomas gerne ville have et møde i marts, så tingene kan defineres nærmere.
Flemming nævnte flere nye navne som gerne ville bidrage med noter, scrapbøger, interviews, personlige erfaringer osv. Flemming havde også et punkt oppe og vende vedrørende rettigheder, idet de involverede parter i bog-projektet skal vide hvad ”spillereglerne” er. Med dette menes, at de interviewede skal underskrive et dokument om, at KEKS må bruge deres udtalelser i bogen.
Mona bemærkede, at der sikkert var tidspres, hvis vi skal nå at have fat på alle de folk som vi skal. Folk bliver ikke yngre.
Jan fortalte, at der havde været afholdt to møder i den redaktionsgruppe, der blev nedsat ved sidste møde i KEKS. Jan, Mona, Per, Thomas og Flemming er medlemmerne i denne gruppe. De har lavet en liste over interview-emnerne. Forudsætningen for at lave disse interviews, var at redaktionen optog interviewene, sendte dem til Ålborg Universitet, som så skrev dem af. Ålborg Universitets interesse i projektet er at profilere samlingen via bogen.
Flemming sluttede med at sige, at vi skal have en afklaring fra Thomas og Ålborg Universitet på projektet.
 
5)     Storyville / KEKS på Facebook. Inden punktet blev drøftet, fortalte Brian, at han, grundet arbejde og flytning, ikke længere kan tage aktiv del i KEKS. Brian luftede en idé om at lave en gruppe på Facebook og tilbød at lave og styre dette projekt. Der var ikke nogen stemning for ideen, som derfor blev droppet.
 
6)     Duke Ellington Society Meets KEKS Morten Drejer fortalte, at han i 2007 fik en mail fra Theodore Hudson, vice president for DETS, som skrev, at han havde set DETS nævnt på KEKS. Han havde skrevet om det i DETS bladet. Morten har modtaget DETS-bladet siden oktober 2008 og vil gerne dele det med andre i KEKS. Det blev nævnt, at KEKS adresse er den samme som Storyvilles, og Morten anmoder om, at bladet fremover sendes dertil. Hvis andre har papir-kopier af ting til hjemmesiden, kan de sendes til Chris som scanner og lægger dem op.

 
7)     Eventuelt. Ivar Johnson, gammel studiekammerat med KEKS, vil gerne være med i KEKS. Han blev optaget.
Efterfølgende har Erik Høst meddelt, at han udtræder af KEKS – med hilsen til alle, ønske om held og lykke fremover og al den medvind, der er brug for.

Næste møde er 16/6-2009 kl. 16.00 ved Grundtvigs Kirken. I anledning af at det ville have været KEKS 80-års dag, vil vi samles til lidt ekstraordinært, evt. med middag. Jan tjekker mulighederne for dette.