Home - The Beginning - Members - Gallery - The Blues Period - Sonet Period - Links - About KEK - Contact

 

 

 

    

Erik Raben

– født 1939. Uddannelse: Cand. polyt (M. Sc. EE).

Flyttede til København i 1958 og fik dermed mulighed for at følge at ”den ny jazz” i begyndelsen af 1960erne nåede Danmark – f.eks. Cecil Taylor, Don Cherry, Archie Shepp, Albert Ayler, Ornette Coleman og ”vores egen” John Tchicai.

Har arbejdet med jazzdiskografi siden 1960erne. I begyndelsen af 1960erne kom jeg i forb. med den danske diskograf, Jørgen Grunnet Jepsen, som redigerede 11-bind værket JAZZ RECORDS, der dækkede perioden fra 1942 frem til 1960erne. Selv udgav jeg i 1969 A Discography of Free Jazz (med diskografier for Albert Ayler, Don Cherry, Ornette Coleman, Pharoah Sanders, Archie Shepp og Cecil Taylor).

Jeg kom i slutningen af 1960erne i kontakt med Karl Emil Knudsen, som forsøgte at etablere et internationalt diskografisk samarbejde med det formål at udsende en revideret udgave af Jepsen’s JAZZ RECORDS. Jeg påtog mig derfor at udarbejde et opdateret manuskript af JAZZ RECORDS, som blev cirkuleret til 20-25 personer spredt over en stor del af verden. Dette manuskript – med de tilføjelser og rettelser der var resultat af cirkulationen – blev nu grundlaget for den generelle diskografi JAZZ RECORDS 1942-80. Bind 1 udkom i 1988 og i perioden frem til 2004 udkom 8 bind (vol. 6 ”Duke Ellington” dog udarbejdet af Ole Nielsen). Projektet nåede – med ca. 5000 sider – kun at dække ”A” til ”Gi”, da det måtte standses p.g.a. af udgiverens økonomiske problemer, p.g.a. for ringe udgivelsestakt samt – slutteligt – at udgiveren, Karl Emil Knudsen, i 2003 afgik ved døden.

Skrev i 1970erne den månedlige "Diskofilspalten" i Orke­ster Journalen. Desuden et par artikler og interviews i Orkester Journalen – bl.a. andet en artikel i maj 1967 om Albert Ayler, som oprindelig blev bragt i det italienske tidsskrift Musica Jazz i August/September 1966 – ”I dischi di Albert Ayler" – formentlig den første artikel i noget blad om Ayler's pladeproduktion (artiklen indeholdt en diskografi samt en fuldstændig gennemgang af de enkelte plader –  på www.ayler.org refereres til både den italienske og den svenske artikel). Orkester Journalen bragte også et interview, som jeg lavede med Karl Emil Knudsen, der fortalte om pladeselskabet Storyville og om sin interesse for jazz diskografi.

Free lance medarbejder hos Danmarks Radio 1975 - 1987 (omkring 3-4 udsendelser pr. år).

JASA – Jazzmediearbejdernes Sammenslutning – blev stiftet i 1977 (fortrinsvis grundet kraftig DR nedsættelse af honorarerne til freelance medarbejdere). Var i en del år medlem af bestyrelsen (først som sekretær og senere som formand) – i en periode ikke i bestyrelsen og fungerede kun som regnskabs­mand, men de sidste 3-4 år JASA eksisterede igen med i bestyrelsen.

Medarbejder i Radio Jazz siden starten i 1987. Bestyrelsesmedlem i Radio Jazz Venner (der er støtteforening for Radio Jazz). Redaktør af Radio Jazz programbladet.

Medinitiativtager til projektet Jazzen i Danmark 1945-2000 (hvor jeg udarbejder diskografien).