Home - The Beginning - Members - Gallery - The Blues Period - Sonet Period - Links - About KEK - Contact

 

  Egon Stanioks    
                                  

Ved Egon Stanioks død.

Den 12.01. døde Egon Staniok efter at være blevet ramt af en hjerneblødning lige efter Nytår. Egon blev for år tilbage ”rekrutteret” til at bistå Karl i arbejdet med systematisering og registrering af de mange forskellige materialer, der udgjorde Karls samling.

Hans arbejde og arbejdsmåde var fra første færd totalt overbevisende – han var 100 % loyal overfor Karl – men langt fra altid enig. Men de respekterede hinanden ubetinget – trods meningsforskellene. Han holdt meget af Dortheavej 39 og det liv der udspillede sig der. Omgangstonen passede ham glimrende – han havde meget humor og tit en drillende – men aldrig ondskabsfuld – bemærkning parat. Egon var faktisk en af ophavsmændene bag denne kreds’s tilbliven. Han blev ved og blev ved – ”Nu må vi se at få gjort noget ved det”!

  Egon Staniok (f. 10. august 1936 i Skærbæk Station)    
  Var fhv. trafikinspektør ved DSB.
Egon var sønderjyde, født i Skærbæk station som ligger ude i marsken. Han tog real­eksamen i Haderslev, og da både bedstefaderen og faderen var ved statsbanerne var det næsten selvskreven, at han også skulle til statsbanerne.
Den 16. maj 1953 mødte han på jernbaneskolen i Sølvgade 40 for at starte på den 5-årige elevud­dannelse. Den blev af­brudt da Jydske Tele­grafregiment indkaldte ham til aftjening af vær­nepligt ved Langelands­gades kaserne i [[Århus]. Der blev også tid til en befalingsmandsuddan­nelse ved Høvelte kaserne­.
Tilbage ved DSB blev der stationeringer på 60-­70 stationer - herunder ca. 1½ år som stations­forstander ved Bagsværd station og derefter sta­tionering ved DSB i Sølv­gade. Kom senere til maskinafdelingen på Otto Bussesvej og her udnævnt til trafikin­spektør.
Egon Staniok forlod DSB i 1996 efter 43 års tjeneste.
Han sad i perioden 1972-1978 i Værløse kommunalbestyrelse og var medlem socialudvalget og kultur­udvalget, ligesom han var formand for boliganvisningskontoret. Var i samme periode folketingskandidat i Herlev-Rødovre kredsen.
Jazzen har altid været Egon Staniok's store interesse. Tidligere skrev han om jazzen i dagbladet Dannevirke (nu Vest­kysten), ligesom han i mange år arrangerede jazzkoncerter i Værløse. De sidste 17-18 år har han været studievært på Radio Jazz, hvor han kan høres flere gange om måneden.  (Hentet på Wikipedia)
       Og nu er han ikke mere iblandt os. Han var også en af hovedmændene bag den jubilæumsaften – 50 år – som Karl og Storyville fejrede med en hel aften på Radio Jazz – i alle sendefladens 6 timer! En aften med Storyvillemusik og med samtaler med Karls talrige venner og samarbejdspartnere – faktisk foreligger alle 6 timer på cd! Han var også en af de ihærdigt arbejdende kræfter som – med udspring i Storyville-gruppen – planlagde og gennemførte IAJRC’s kongres på Palace Hotel over 6 dage (IAJRC = International Association of Jazz Record Collectors) under jazzfestivalen i 2005.

Egon havde en omfattende viden om jazz, men han forøgede alligevel  til stadighed sin viden og han var manden med mange kontakter.

Jazzen var en 100 % passion! Vi som fik lov til at kende ham og samarbejde med ham i forbindelse med denne passion var meget heldige. Han vil blive savnet. Men vores tanker går mest til hans kone Pia og hans familie – de har lidt et endnu større tab.

Egons familie har ønsket, at begravelsen skal holdes helt i hans ånd – en begravelse hvor han store bekendtskabskreds bliver rigt repræsenteret.  Alle fra denne kreds er derfor hjertelig velkommen til højtideligheden der finder sted i Værløse kirke fredag d. 19.01 kl. 14.00.

Flemming Albertus