Home - The Beginning - Members - Gallery - The Blues Period - Sonet Period - Links - About KEK - Contact

 

 
Flemming på Radio Jazz
 

"Da den moderne jazz kom til Danmark"

Den 28.06.07 lå afhandlingen "Da den moderne jazz kom til Danmark"
færdigtrykt på Aalborg universitet. ErikRaben havde en udsendelse i Radio
Jazz med de to forfattere, Ole Izard Høyer og Anders H.U Nielsen, - men jeg
mener, at på det tidspunkt forelå afhandlingen kun i manuskriptform.
Nu er den af Aalborg Universitetsforlag udgivet i "almindelig bogform" med
samme titel. Jeg har i nogen tid haft den trykte Afhandling til låns fra
Universitetet - jeg vedjæfter en web-adresse hvor I kan se Universitetes
afhandlinger o.l om jazz - den er  -  bogen er på enkelte punkter forbedret
i forhold til det oprindelige manus.

Hvis man interesserer sig for Jazzen som den var da "den moderne jazz" holdt
sit indtog i Danmark - og det var jo især i København - så er det bogen.

Wiedemanns værk går frem til 50'erne - denne bog går videre derfra. Men der
ligger en begrænsning i titlens ord "den moderne jazz" den begrænsning som
også medfører at Karl ikke er nævnt. Den moderne jazz var jo kun i begrænset
omfang  EN af Karls livretter. Måske var det en idé at medlemmer af
KEK-Society begyndte at overveje at booste op nedskrivningen og indsamlingen
af materialer vedr. Karl  - sådan som nogen har gjort ved nedskrivningen af
deres personlige biografi. De erindringer og den viden som er samlet i
KEK-Society findes i hvert fald kun i begrænset omfang andre steder.
Jo, jeg begynder nu -

Mange hilsner

Flemming A.

More

 

                                
Flemming A. Storyville Jubilæum 2002