Home - The Beginning - Members - Gallery - The Blues Period - Sonet Period - Links - About KEK - Contact

KEK Society 2007 nr.3
Referat fra møde 15/3 - 2007

Deltagere: Lars, Fessor, Erik H, Anders, Allan, Chris, Arne, Morten, Brian, Mona, Erik W, Tom. 

Ordstyrer: Mona -Referent: Brian

Mødet blev afholdt i hyggelige rammer på Willumsen i Store Regnegade. Der var fint med plads med det antal deltagere vi var. Men vi skal nok finde et andet sted, når der kommer flere deltagere til. Der var mange historier, anekdoter, forslag og anden snak på tværs af bordet, så referenten prøvede at hænge ved.

1) Der blev først diskuteret hvilken dag KEK havde fødselsdag. Mona fik som ofte før det sidste ord i en sag, ved at fortælle at det er den 16/6 J Vi afholder næste møde tæt på KEK’s fødselsdag i restauranten ved Bispebjerg Kirkegård d. 14/6 kl. 16.00.

2) Allan efterlyste til sidste møde 2 personer til oversættelse. Morten og Arne har meldt sig.

3) Per Møller Hansen var ramt af influenza ligesom Bjarne Busk. Men Mona overbragte ros til Chris for hjemmesiden. Han ville gerne lægge et TV indslag om og med KEK på hjemmesiden. Alle var enige om at det var en god idé. Per spurgte endvidere i sin mail om vi skulle spørge arvingerne om lov til dette, men ingen fandt det nødvendigt.

4) Vedr. hjemmeside, så skal alle indlæg sendes til Chris. Hvis man støder på fejl på hjemmesiden, så skal Chris straks have besked.

5) I forbindelse med hjemmesiden, så efterlyste Chris flere historier (og også gerne fotos) fra folk, fra før de mødte KEK, og op til deres første møde med KEK. Han ville gerne have en kort profil fra alle KEK-members – lidt om hvordan og hvorfor de kendte ham, og hvornår de lærte ham at kende (altså KEK). Chris lægger dem op. Morten var helt på forkant med Chris’ anmodning, da han havde medbragt billeder af KEK fra Riverboat i 1997 og Leeds samme år, samt billeder af KEK 2-3 måneder før sin død.

6) Morten fortalte om en interessant kilde som han havde fået sig på Århus Statsbibliotek som gerne ville være med til at grave historier frem. Vi skal blot vide hvad der skal kigges efter. Hvis folk erindrer nogle ting der kunne være interessante at spore, kontakt da Morten direkte.

7) Én af dem som skal kontaktes vedrørende vores arbejde er Adrian Bentzon. Dette kom sig af at vi gerne ville finde ud af noget om KEK’s tidlige liv. Og Adrian er én af dem som har kendt KEK længst. Andre bud var Arne Bue (som Anders tager kontakt til). Lise Vesth, Freddy Poulsen, John & Finn Mortensen, Ib K. Olsen og Heinrich Breiling var andre bud.. Ingen meldte konkret ud hvem de ville kontakte. Dog meldte Allan sig til at kontakte Adrian Bentzon og Anders Dyrup, og han ville ligeledes forsøge at opspore Heinrich Breiling. Arne ville gerne bidrage med historier, og hvis ikke Breiling kunne opspores, ville Arne gerne berette om forbindelsen mellem KEK og H.B.

8) Allan var utilfreds med nogle indlæg fra Henrik Iversen, som lå på hjemmesiden. Dette blev vendt et par gange, men gik til sidst i sig selv. (21/3 - 2007 - Er foreløbig fjernet da også Mona nu, er enig med Allan og mener ikke det hører hjemme på siden.)

9) Selvom der tidligere var brug for oversættere, mente Allan at det måske ikke var nødvendigt at oversætte alt. Også Arne var af den opfattelse at ikke alle historier nødvendigvis skulle oversættes, da det som ofte var meget ’danske’ historier, som danskerne kunne nikke genkendende til, og ikke nødvendigvis gav mening for alle andre.

10) Allan og Morten snakkede om et muligt kontingent for foreningen, til dækning af porto og lignende (eksempelvis ølforbruget til hvert møde). Der blev ikke truffet noget endeligt vedrørende dette. Da vi heller ikke var fuldtallige, er det måske noget folk kan spekulere over indtil næste møde, nu hvor alle ved at der er blevet snakket om det?!

11) Chris og Mona mente at vi burde have en formålsparagraf, så det ikke blot var på grund af tant og fjas og øl smagning at vi mødtes (selvom øl smagning aldrig har skadet nogen). Dette var der enighed om. Der blev foreløbigt fremsat følgende forslag; at holde KEK’s og Storyvilles navn i live, samle mest mulig materiale om KEK og Storyville, og være med til at brede kendskabet til begge i hele verden. Flere forslag kan sendes ud til gruppens medlemmer på mail.

12) Lars foreslog at få medier til at skrive om KEK Society for at få omtale, og dermed flere besøgende på hjemmesiden. Allan skyndte sig at melde ud at det lød som en god idé, og at det også var en god idé at det var Lars der skrev det. Hvis ikke allerede det er gjort, burde vi nok lave en dansk og en engelsk pressemeddelelse og sende ud via Storyvilles store net af pressekontakter.

13) Brian foreslog at vi implementerede et forum på siden, hvor både medlemmer og ikke medlemmer kunne skrive og læse indlæg. Chris vidste ikke hvordan det rent teknisk fungerer, når man skal have et forum implementeret. Brian ville undersøge denne sag. Måske skulle vi vente med at udsende nogen pressemeddelelse, før end et evt. forum er klar, så der er noget for brugerne at benytte?

14) Allan snakkede, ligesom sidst, om et trykt medie om KEK og Storyville. Tanken er ikke utænkelig, men ligger nok lidt ude i fremtiden. I mellemtiden skal vi måske overveje hvor meget sådan et projekt kan sælge. Erik H meldte sig som bidragyder hvis et sådant projekt skulle søsættes.

15) Under evt. blev der kun noteret en enkelt ting denne gang. Det er vigtigt at give Chris links til forskellige antikvarer, samlere, andre forums og society’s. Hvis man er medlem på andre jazz forums, kan man jo også passende skrive et indlæg og fortælle om vores forum.

Det var ordene. Husk næste møde d. 14/6 2007 kl. 16.00.