Home - The Beginning - Members - Gallery - The Blues Period - Sonet Period - Links - About KEK - Contact

 

 
KARL EMIL KNUDSEN SOCIETY
Referat af møde onsdag den 30. september 2009
i Toldbod Bodega, Esplanaden 4
 
Til stede: Flemming Albertus, Tom Buhmann, Mona Granager, Per Møller Hansen, Ivar G. Jonsson, Helle Lilienfeldt, Hans Nielsen, Erik Raben, Henning Schädler, Anders Stefansen, Allan Stephensen, Arne Svensson, Jan Søttrup. Gæst: Torben Holum.
Afbud fra: Morten Drejer, Lars-Olof Helén, Dag Häggkvist, Ole ’Fessor’ Lindgreen, Brian Holm Nielsen, Niels Rasmussen.
 
Dagsorden
1) Valg af ordstyrer. Tom Buhmann valgt     
2) Valg af referent. Jan Søttrup valgt
3) Godkendelse af dagsorden. Godkendt
4) Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt
5) En historie om Karl Emil Knudsen med flere
 
Jan gjorde opmærksom på den netop i Sverige udsendte ’Enkel vacker öm. Boken om Monica Zetterlund’ med omtale af hendes nyopdagede første fire professionelle optagelser foretaget i København. I modsætning til det oplyste medfølger i bogen ikke en CD, men ét af numrene kan høres via linket:
http://www.dn.se/webbtv/film-ljud/monica-zetterlunds-okanda-inspelningar-1.928581).

 
Fra sit interview-projekt med personkredsen omkring det gamle Montmartre i Store Regnegade læste Jan derefter uddrag af det med filminstruktøren Ole Roos, der i midten af halvtredserne en tid var pianist i Louisiana Jazz Band og Henrik Johansens orkester og en bekendt af Karl Emil Knudsen. Om ham fortæller Ole Roos bl.a.:
Det var meget fint, hvis man kunne komme ud og besøge Karl Emil Knudsen i Buddinge til en kop kaffe. Han kunne finde på at sige: “Nu kan du høre den og den”. Så var man i den syvende himmel. Han var den eneste, der havde en virkelig stor samling af de plader, som man ellers bare kunne læse om i diskografierne, men ikke høre nogen steder.
6) Dansk jazz i 1950erne og Karl Emil Knudsen
Per redegjorde for sin skuffelse over manglende reaktion fra Ålborg, dels i forbindelse med fremsendte foretagne interviews, dels en omfattende kritisk læsning med kommentarer til en afhandling derfra. Flemming redegjorde ligeledes for manglende reaktion i tilknytning til det planlagte fælles bog-projekt.
Til KEKS-projektet har Flemming tilknyttet Torben Holum, og de er sammen ved at skrive en indledning. Ligeledes er der positiv kontakt til Little Big Records om et samarbejde.
Der blev rejst spørgsmål om ’Dansk Jazz 1950 – 2000’ (opfølgeren til Erik Wiedemanns doktordisputats). Erik oplyste, at den udkommer indenfor de næste to år og vil rumme en 80 sider om halvtredserne, men bredere, således at der ikke er sammenfald mellem de to projekter.
Det blev aftalt, at Flemming udarbejder en ny projektbeskrivelse, og han forelægger denne for Ålborg sammen med den rejste kritik
7) Eventuelt
Allan oplyste, at han arbejder på diskografier vedrørende Adrian Bentzon og Champion Jack Dupree, foruden profiler af Henny Rasmussen og Ivar Rosenberg. Der var enighed om, at disse bør være tilgængelige gennem KEKS-hjemmesiden, og at Allan ved arbejdets afslutning sender det elektronisk til hjemmesidens redaktør Chris.
Mona meddelte, at den britiske musiker Dave Cousins fra Strawbs ønsker at blive medlem af KEKS og muligvis kommer til næste møde.
 
Mona nævnte også, at der både eksisterer video-optagelser fra Storyvilles 50 års jubilæum i 2002 og med Karl Emil Knudsen.  Helle tilbød at sørge for fremvisning heraf. Næste møde afholdes derfor præcis på Storyvilles 57 års dag:
Onsdag den 2. december kl. 16 i Filmhuset, Gothersgade 55.
Nærmere oplysninger om lokale vil fremgå af indkaldelsen.

Gl. Referater!