Home - The Beginning - Members - Gallery - The Blues Period - Sonet Period - Links - About KEK - Contact

 

 

 
MØDE I KARL EMIL KNUDSEN SOCIETY
i anledning af Karl Emil’s 80 års fødselsdag tirsdag 16. juni 2009
Restaurant Måltid, Bispebjerg Torv
 
Deltagere: Flemming Albertus, Tom Buhmann, Bjarne Busk, Mona Granager, Ivar Jonsson, Adam Lillienfeldt, Helle Lillienfeldt, Per Møller Hansen, Chris Olesen, Erik Raben, Niels Rasmussen, Henning Schädler, Anders Stefansen, Jan Søttrup.
 
Afbud fra: Dag Häggqvist, Lars-Olof Helan, Sven Lindholm, Morten Drejer, Allan Stephensen, Arne Svensson.
 
1. Valg af ordstyrer: Tom Buhmann
2. Valg af referent: Mona – kun for denne ene gang
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Velkommen til et nyt medlem: Ivar Jonsson – KEK’s gamle studiekammerat
4. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt.
 
5. ’Dansk jazz i 1950erne og Karl Emil Knudsen’ – planlagt bogudgivelse i
samarbejde mellem Center For Dansk Jazzhistorie på Ålborg Universitet og KEKS
Flemming Albertus redegjorde for sin kommunikation med Thomas fra Ålborg Universitet. Der mangler stadig en produktbeskrivelse og produktionsbeskrivelse af projektet. Da Little Beat Records ikke vil samarbejde, skal det overvejes om vores projekt i virkeligheden dækker det samme, som det vi er i gang med.
Per Møller Hansen fremførte forbehold omkring den oprindelige idé med at interviewe udvalgte personer, da det siden har vist sig, at flere af de valgte personer allerede er blevet interviewet af Little Beat-folkene.
Der bliver aftalt et møde Thomas & Tore fra Ålborg Universitet under Copenhagen Jazz Festival for at afklare projektets videre skæbne.
 
6. Om det sideløbende projekt ’Dansk jazz 1945 – 2000’
Erik Raben fortalte om problemerne omkring projektet, som er løbet ind i økonomiske problemer – der skal skaffes en del penge, før det kan realiseres.
 
7. Eventuelt: Hans Nielsen, tidligere Studie 39, nu Focus Recording, har ønsket at blive medlem.
Fra Morten Drejer var kommet opfordring til et uformelt møde for medlemmer af KEKS under Copenhagen Jazz Festival. Aftalen blev Café Willumsen i Store Regnegade - søndag den 5. juli kl. 14
 
Næste ordinære møde i KEKS er onsdag den 30. september kl. 16 på Toldbod Bodega.

Jan